Mudurnulular Derneği  - Bolu -
        Menü


Bolu Hava Durumu:
BOLU Hava  Durumu
 

Tasarım: EvrenKENT

      Haberler
 

 MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 6. SAYI
   

BOLU GÜNDEM

 

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 6. SAYI YAYINLANDI

 

   (18 Şubat 2012)       

Mudurnulular Derneği’nin 2006 yılından bu yana hazırladığı Bülten-Dergi çalışmasının 6. Sayısı, zengin bir içerik ile yayınlandı. Temel yayın ilkesi olarak belirledikleri Mudurnu’nun tarihi, kültürel-folklorik ve doğal miras varlıklarının tanıtılması, irdelenmesi doğrultusundaki yirmi beş farklı çalışmanın yer aldığı Mudurnulular Derneği Bülteni’nin 6. Sayısının dağıtımına, 18 Şubat tarihinde yapılacak Olağan Kongre ile birlikte başlanacak.

(…)“2006 yılından bu yana yayın hayatında olan “Mudurnulular Derneği Bülten- Dergi” 6. Sayısı ile okuyucuların karşısında.

Mudurnulular Derneği Bülteni ‘nde yer alan yazılar ve yazarlar:

*Dr. MÜJGAN CUMBUR,”Mudurnu Doğumlu Bir Şair Tıflî”- yazısı ile 19. Yüzyıl ortalarında Mudurnu’da doğan Şair TıflΒyi tanıtıyor.

*Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN SARI, “Şerr’iye Sicillerine Göre II.Mahmut Döneminde Mudurnu’da Nüfus Hareketleri ve Toplumsal Hayattan Bir Kesit” başlıklı yazısı ile dönemin Mudurnu’suna  ilişkin önemli bilgiler aktarıyor.

*GÜRAY ÖNAL, “Sabri Karaçayır” başlıklı çalışmasında; Mudurnu’nun yakın dönem tarihinde  önemli bir isim olan ve Mudurnu’da; Reddi İlhak Cemiyeti, Müdafaai Hukuk Cemiyeti kurucu üyeliği yapmış,Türk Ocağı Başkanlığı,Halkevi başkanlığı,Belediye başkanlığı,Cumhuriyet Halk Fırkası başkanlığı vb. görevlerde bulunmuş olan Sabri Karaçayır’ı anlatıyor.

*Bolu Müze Müdürü MUSTAFA GÜNEŞ,  “Bolu’nun Tarihçesi, Kültürel ve Doğal Varlıkları” başlıklı yazısı ile yaptıkları envanter çalışmalarının bir özetini aktarıyor.

*Yrd. Doç.Dr. MERAL ORTAÇ, “Mudurnu’da Eski Taşların Bize Söylediklerinden Küçük Alıntılar” başlıklı yazısı ile, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları çalışmaları doğrultusunda elde ettikleri bulgular hakkında bilgiler aktarıyor.

*MEHMET TUNÇKOL,  “Mudurnu’da Bulunan Bir Antik Mezar Taşı ve Kibele(Kybele) Heykeli” başlıklı yazısında, Mudurnu’da bulunan ve 2600 yıl öncesinde, Frigyalılar dönemine tarihlenen bir Kibele heykeli ve 2300 yıl öncesine ait bir mezar yazıtı hakkında bilgiler aktarıyor.

* Prof.Dr. OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU , “Abant Gölü Tabiat Parkı Doğa Müzesi” başlıklı yazısı ile, müzelerin bilgisel öğrenmenin yanı sıra, yaşamsal, duyuşsal öğrenmeye katkılarına; toplumda, bireyde tarih, kültür ve çevre bilincinin geliştirilmesinde müzelerin önemine ve hala ülkemizde yeterince önemi kavranamayan Doğa Müzelerinin kurulmasının gerekliliğine işaret ediyor.

*ŞÜKRAN AKŞIRAY,”Abant’ı Hatırlamak” başlıklı yazısında,1950’li yıllarda Türkiye’de ilk defa Balık Yetiştirme ve Üretim havuzlarını Abant Gölü yanında kurarak üretim çalışmaları yapan eşi Fethi Akşıray ile birlikte yaşadığı Abant anılarını anlatıyor.

*MUHITTIN FEHMI ÖZGEN,”Bolu Anılarım ve Mudurnu” başlıklı yazısında, Bolu, Seben, Abant, Mudurnu vb. yörelerde, 1950’li yıllarda ilk flora tespit, fosil, mineral toplama ve bunları Bolu Kız Köy Enstitüsü’nde laboratuar çalışmalarında öğrencilerine tanıtma çalışmaları hakkında bilgiler aktarıyor.

*Prof.Dr. OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU, “Muhittin Fehmi Özgen ‘e Nasıl Ulaştım?”başlıklı yazısı ile, 1950’li yıllarda Bolu Kız Köy Enstitüsü öğretmeni olarak yörede flora,fauna tespit çalışmaları,fosil,mineral koleksiyonları oluşturma,hava tahmin istasyonu kurma çalışmaları gerçekleştiren Köy Enstitüsü öğretmeni Muhittin Özgen’e ulaşma çabasını aktarıyor.

*MEHMET TUNÇKOL, “Bolu Kız Öğretmen Okulu (Kızılçullu Köy Enstitüsü) ve Öğretmen Muhittin Özgen “ başlıklı yazısı ile, Bolu Kız Öğretmen Okulu’nun kısa tarihçesi ile birlikte, Muhittin Fehmi Özgen öğretmenin herbaryum örnekleri ile karşılaşmasını anlatıyor.

* Prof.Dr. OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU, “HİS,HES ve Barajların Çevre Etkileri” başlıklı yazısı ile ülkemizde ;bilimin göz ardı edildiği ,günlük çıkar ve hesapların ön plana geçirildiği projelerin ,yatırımların ülkemiz için getirdiği tehlikelere ve kayıplara dikkati çekiyor.

*Orman Yük. Müh. BILGE TUNÇKOL, “ Mudurnu ve Yakın Çevresindeki Flora Tespit Çalışmaları” başlıklı yazısı ile,  Mudurnu çevresinde yapılacak flora tespit, etno-botanik çalışmalarının önemine ve doğa turizmine katkılarına ve bu güne değin yapılan çalışmalara değiniyor.

*GÜRAY  ÖNAL, “Mudurnu Devlet Hastahanesi ve Kemal Halil Tanır”başlıklıyazısı ile zamanın girdabında toplumun unuttuğu; Halil Tanır tarafından yaptırılan Mudurnu Devlet Hastahanesi’nin öyküsünü anlatıyor.

*ALI TUNÇKOL, “Yok Olmak Üzere Olan Mudurnu Irmakları” başlıklı yazısı ile, yakın geçmişte önemli işlevleri olan  Mudurnu’daki  Irmak kültürü ile ilgili araştırmalarını aktarıyor.

.

*GÜRAY ÖNAL, ““Mudurnulu Nalçacı Halil Efendi Tekkesi”Veya“Mudurnulu Şeyh Tulu-i Efendi Tekkesi” başlıklı yazısı ile Mudurnu’nun kültürel tarihinde unutulan bir konuyu irdeliyor.

*GÜRAY ÖNAL,  Mudurnu ‘da Tasavvuf Müziği başlıklı yazısı ile Mudurnu’nun zengin kültürel köklerine ilişkin izlerin peşinden Mudurnu ile Osmanlı başkenti İstanbul arasındaki bağları inceliyor.

*MEHMET TUNÇKOL, “Mudurnu’da Karaaslan Söylenceleri”başlıklı yazısı ile, halk arasında zengin varyasyonları söylenegelen Karaaslan Yatırı hakkında yazılı ve sözlü kaynaklardan derlediği bilgileri aktarıyor.

*PERTEV NAİLİ BORATAV’ın “MUDURNU ABANT-DİBİ KÖYLERİ ÜZERİNE 1940 YILINDA YAPILMIŞ BİR İNCELEMEDEN NOTLAR” başlıklı yazısından alıntıladığımız bir bölüm aktarılıyor.

*MEHMET TUNÇKOL,”  BORATAVLARIN AİLE KÖKLERİ VE MUDURNU’DA BİR ÇOCUKLUK ANISI” başlıklı yazısı ile, Büyük Mudurnu Hemşerisi Pertev Naili Boratav ve ailesinin kökleri hakkında bilgiler aktarıyor.

*MEHMET TUNÇKOL, Boratav ailesinin dostlarından ÇETIN ÖZKÖK ile yapılan söyleşiyi aktarıyor.

*Korkut Boratav’ın AİBܒde yaptığı sunum sırasında 40 yıl sonra, Mudurnulu çocukluk arkadaşı Edip Atalay ile karşılaşması haber yazısı aktarılıyor.

* ADNAN DURMAZ’ın “Ateş Çiçeği” başlıklı destan denemesinden alıntılanan“Mudurnu Kuvayı Milliye Destanı” bölümü aktarılıyor.

*Mudurnulular Derneği Bülteni 6. Sayısı, Mudurnulular Derneği’nden temin edilebilir.


BOLU OLAY


Yeni sayı yine dopdolu

“Mudurnulular Derneği” bülteninin yeni sayısı yayınlandı. Dergi zengin içeriği ile dikkat çekiyor.

Mudurnulular Derneği tarafından her sene düzenli olarak yayınlanan “Mudurnulular derneği” bülteninin yeni sayısı raflardaki yerini aldı. Derneğin 2006 yılından bu yana hazırladığı Bülten-Dergi çalışmasının 6. Sayısı, yine zengin bir içerik ile yayınlandı. Mudurnu’nun tarihi, kültürel-folklorik ve doğal miras varlıklarının tanıtılmasını ilke edinen derginin son sayısında yine birbirinden ilginç birçok konu bulunuyor. Mudurnulular Derneği Bülteni’nin 6. Sayısının dağıtımına, 18 Şubat tarihinde yapılacak Olağan Kongre ile birlikte başlanacak. Dergi hakkında bilgiler veren Mudurnulular Derneği başkanı İbrahim Durak”2006 yılından bu yana yayın hayatında olan “Mudurnulular Derneği Bülten- Dergi” çalışmamızın 6. Sayısı ile halkımızın karşına çıktık. Bülten-Dergi çalışmalarımızın sacayağını; Tarih-Doğa-Kültür üçlemi üzerine inşa etmiştik. Bu temel üzerinde, yine aynı ilkelerle;“Yöresel ve Ulusal kültürümüze hizmet anlayışı doğrultusunda, Mudurnu’muzun Tarih-Doğa-Kültür, Folklor değerlerini, zenginliklerini; bilimsel bir yaklaşımla, belgelere dayalı olarak irdelemek ve tanıtmak” yaklaşımı ile 6. Sayımızı hazırladık. Kentimizde gelişmekte olan “Tarih, Doğa, Kültür Turizmi” bağlamında, bu tür yayınların gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz.”şeklinde konuştu. Mudurnulular Derneği dergisinin yeni sayısında Müjgan Cumbur,”Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Sarı, “Güray Önal, Bolu Müze Müdürü Mustafa Güneş,  “Yrd. Doç. Dr. Meral Ortaç, Mehmet Tunçkol “Prof.Dr. Okan Külköylüoğlu , “Şükran AkşirayMuhittin Fehmi Özgen, Orman Yük. Müh. Bilge Tunçkol, Ali Tunçkol, yazıları ve çarpıcı araştırmaları ile yer alıyor. Ayrıca dergide Korkut Boratav’ın AİBܒde yaptığı sunum sırasında 40 yıl sonra, Mudurnulu çocukluk arkadaşı Edip Atalay ile karşılaşması haber yazısı olarak aktarılıyor. Adnan Durmaz’ın “Ateş Çiçeği” başlıklı destan denemesinden alıntılanan “Mudurnu Kuvayı Milliye Destanı” derginin en çok dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

 

 

 

 

MUDURNU HABER

Bolu da faaliyet gösteren Mudurnulular Derneği, yılda bir defa çıkarmayı itiyat haline getirdiği Mudurnu Dergisi nin altıncı sayısını çıkardı.

Her yıl heyacanla beklenen ve adeta bir tarih dergisi görünümündeki bu sayısıda birbirinden ilginç konularıyla dopdolu ve yine tarih kokuyor. 140 sahifesi ile diğer sayılarından kapsamlı olan dergi her zamanki gibi üçretsiz olarak dağıtılacak. Dergi içinden  seçtiğimiz bazı konu başlıkları şunlar:

1-Mudurnu Doğumlu bir şair “Tıfli”           (Dr Mujgan Cunbur)

2-II.Mahmut Döneminde Mudurnuda nüfüs Hareketleri ve Toplumsal hayattan bir Kesit.(Doc.Dr.Hüseyin Sarı)

3-Sabri Karacayır          (Güray Önal)

4-İstanbulda Mudurnu Tekkesi “Mudurnulu Nalçacı Halil (Şeyh Tului Efendi) Tekkesi.(Güray Önal)

5-Mudurnuda Tasavvuf Musikisi (Güray Önal)

6-Mudurnuda Eski Taşların Bize Söylediklerinden Küçük Alıntılar.(Yrd.Doc.Dr.Meral Ortaç)

7-Mudurnuda Bulunan Bir Antik Mezar Taşı ve Kybele Heykeli.(Mehmet Tunçkol)

8-Yok Olmak Üzere Olan Mudurnu Irmakları.(Ali Tunçkol)

9-Mudurnuda Karaaslan Söylenceleri.(Mehmet Tunçkol)

10-Bolu Anılarım ve Mudurnu.(Muhittin Fehmi Özgen)

Dergi Bolu Mudurnulular Derneğinden Temin edilebilir.

  MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ
   

                    MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 6. SAYI YAYINLANDI

Derneğimizin 2006 yılından bu yana hazırladığı Bülten-Dergi çalışmasının 6. Sayısı, zengin bir içerik ile yayınlandı. Temel yayın ilkesi olarak belirlediğimiz; Mudurnu’muzun tarihi, kültürel-folklorik ve doğal miras varlıklarının tanıtılması, irdelenmesi doğrultusundaki yirmi beş farklı çalışmanın yer aldığı Mudurnulular Derneği Bülteni’nin 6. Sayısının dağıtımına, 18 Şubat tarihinde yapılacak Olağan Kongremiz ile birlikte başlanacak.

Dergimizin giriş bölümünde, dernek başkanımız İbrahim Durak’ ın sunum yazısı yer alıyor.

 (…)“2006 yılından bu yana yayın hayatında olan “Mudurnulular Derneği Bülten- Dergi” çalışmamızın 6. Sayısı ile karşınızdayız. Bülten-Dergi çalışmalarımızın sacayağını; Tarih-Doğa-Kültür üçlemi üzerine inşa etmiştik. Bu temel üzerinde, yine aynı ilkelerle;

    … “Yöresel ve Ulusal kültürümüze hizmet anlayışı doğrultusunda, Mudurnu’muzun Tarih-Doğa-Kültür, Folklor değerlerini, zenginliklerini; bilimsel bir yaklaşımla, belgelere dayalı olarak irdelemek ve tanıtmak” yaklaşımı ile 6. Sayımızı hazırladık. Kentimizde gelişmekte olan ;“Tarih, Doğa, Kültür Turizmi” bağlamında, bu tür yayınların gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz.”

                                              Dergimizde yer alan yazılar ve yazarları:

*Dr. MÜJGAN CUMBUR,”Mudurnu Doğumlu Bir Şair Tıflî”- yazısı ile 19. Yüzyıl ortalarında Mudurnu’da doğan Şair TıflΒyi tanıtıyor. TıflΒnin taşlamalarından bir örnek:

        (…)“Terzi esvabını biçtiği kumaştan çıkarır

                Ahçı boğazını tabhettiği aştan çıkarır

                İstifade yolunu öyle bulmuş ki eloğlu

                Sürmeyi gözden alır, rastığı kaştan çıkarır.”

*Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN SARI, “Şerr’iye Sicillerine Göre II.Mahmut Döneminde Mudurnu’da Nüfus Hareketleri ve Toplumsal Hayattan Bir Kesit” başlıklı yazısı ile dönemin Mudurnu’suna  ilişkin önemli bilgiler aktarıyor.

(….)“ II. Mahmut dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda her şeyin yeniden yapılandığı ve birçok konuların iç içe geçerek geliştiği bir süreçtir. Biz bu sürecin Mudurnu boyutundaki sosyal kesitini şer’iyye sicillerine yansıdığı kadarıyla incelemeye çalışacağız.”

*Güray Önal, “Sabri Karaçayır” başlıklı çalışmasında; Mudurnu’nun yakın dönem tarihinde  önemli bir isim olan ve Mudurnu’da; Reddi İlhak Cemiyeti , Müdafaai Hukuk Cemiyeti kurucu üyeliği yapmış,Türk Ocağı Başkanlığı,Halkevi başkanlığı,Belediye başkanlığı,Cumhuriyet Halk Fırkası başkanlığı vb. görevlerde bulunmuş olan Sabri Karaçayır’ı anlatıyor.

“…Sabri Karaçayır atına bindiği zaman, Deresağ’daki arazisini iki günde ancak gezebilirmiş… Eski adıyla “Hakkı Efendiler” bugünkü ismiyle “Armutçular Konağı”ndaki evlerinde onlarca hizmetçi çalışır, yemek kazanlarda pişermiş... Bayramlarda çocuklar el öpüp para almak için Konağın önünde sıraya girerler el öptüklerinde birer mecidiye altın alırlarmış… Paralarının haddi hesabı yokmuş… “

 

        *Bolu Müze Müdürü Mustafa Güneş,  “Bolu’nun Tarihçesi, Kültürel ve Doğal Varlıkları” başlıklı yazısı ile yaptıkları envanter çalışmalarının bir özetini aktarıyor.

          (…..) “ Anadolu’daki en eski Osmanlı eserlerinden birisi olan Mudurnu ilçesi, Güveytepe  Köyü’ndeki Samsa Çavuş Camisi, yanında bir hamamla birlikte yapılmıştır. Samsa Çavuş Camisi ve benzer örnekleri, aynı zamanda birkaç köye birden hizmet veren Cuma mescidi niteliği taşımaktadır. Camilerin bu özelliği; yerleşim birimlerinin, sosyal ve ahlaki anlamda, birbiriyle kaynaşmasını da beraberinde getirmiştir.”

*Yrd. Doç.Dr. MERAL ORTAÇ, “Mudurnu’da Eski Taşların Bize Söylediklerinden Küçük Alıntılar” başlıklı yazısı ile, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları çalışmaları doğrultusunda elde ettikleri bulgular hakkında bilgiler aktarıyor.

 

 

Yrd.Doç.Dr. Meral Ortaç’ın dergimizde yer alan yazısının; 33. Sayfada yer alan 6 sıra numaralı resim alt yazısı dizgici hatası sebebiyle yazılmamıştır.İlgili 6 .sıra numaralı resmin alt yazısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

“Resim 6: İşlik rekonstrüksiyonu ( M.İ. Başoğlu, Antik Çağda Kilikya Bölgesinde Zeytinyağı Üretimi, Y.L.Tezi, Çukurova Üni. 2009,res.45(M.Boynudelik, Zeytin Kitabı, Zeytinden Zeytinyağına (2008) kitabından alıntı])

 *Mehmet Tunçkol,  “Mudurnu’da Bulunan Bir Antik Mezar Taşı ve Kibele(Kybele) Heykeli”, başlıklı yazısında, Mudurnu’da bulunan ve 2600 yıl öncesinde, Frigyalılar dönemine tarihlenen bir Kibele heykeli ve 2300 yıl öncesine ait bir mezar yazıtı hakkında bilgiler aktarıyor.

(……)“Bu güne değin Anadolu’da bulunan Kibele heykellerinden önemli farklılıklar gösteren Mudurnu –Büyük Ana Tanrıça-Kibele heykeli, arkeoloji ve sanat çevrelerinde büyük ilgi ile karşılandı… Günümüzden 2600 yıl öncesine tarihlenen Mudurnu Kibele-Büyük Ana Tanrıça heykeli, ünik (tek, eşi olmayan )bir eser olarak, diğer Kibele heykelleri içinde özellikle; Boğazköy Kibelesi, Atina Akropolis Kore’si ve Milet Müzesi Kalabaktepe adak steli ile önemli benzerlikler içeriyor.”

* Prof.Dr. Okan Külköylüoğlu , “Abant Gölü Tabiat Parkı Doğa Müzesi” başlıklı yazısı ile, müzelerin bilgisel öğrenmenin yanı sıra, yaşamsal, duyuşsal öğrenmeye katkılarına; toplumda, bireyde ; tarih, kültür ve çevre bilincinin geliştirilmesinde müzelerin önemine ve hala ülkemizde yeterince önemi kavranamayan Doğa Müzelerinin kurulmasının gerekliliğine işaret ediyor.

(…….) “Yukarıda değindiğimiz gibi müzelerin önemi bu denli yüksek iken, neden ülkemizde müzelere yeterince önem verilmediğini sormak gerekiyor. Durum özellikle doğa müzelerine gelince farklı bir boyut daha kazanıyor. Çünkü ülkemizde henüz aşağıda anlatacağımız şekilde bir doğa müzesi kurulmuş değil. Yıllardır kurulmasını istediğimiz Abant Gölü Tabiat Parkı Doğa Müzesi için neden henüz bir atılım yapılmıyor? Oysa bu tür bir doğa müzesi Abant’a çok şey katacaktır.”

*Şükran Akşiray,”Abant’ı Hatırlamak” başlıklı yazısında,1950’li yıllarda Türkiye’de ilk defa Balık Yetiştirme ve Üretim havuzlarını Abant Gölü yanında kurarak üretim çalışmaları yapan eşi Fethi Akşıray ile birlikte yaşadığı Abant anılarını anlatıyor.

(…..)“Abant’a gitmeden önce eşim bana anısını,/ Ala balıkların hayatını keyifle anlatırdı./Ben daha Abant’ı görmeden alaların [Abant alası] hayatını (ilmi olarak değil) pratik olarak öğrenmeye başlamış,erkek alaların adını ‘janti’ bile koymuştum.Gölün yazını, kışını, baharını çok merak ediyordum. Hamdolsun gördüm yaşadım, keyiflendim. “

*Muhittin Fehmi Özgen,”Bolu Anılarım ve Mudurnu” başlıklı yazısında, Bolu, Seben, Abant, Mudurnu vb. yörelerde, 1950’li yıllarda ilk flora tespit, fosil, mineral toplama ve bunları Bolu Kız Köy Enstitüsü’nde laboratuar çalışmalarında öğrencilerine tanıtma çalışmaları hakkında bilgiler aktarıyor.

         (…..)“Bolu’da oturduğum sürece en çok uğradığım yer “Abant ve çevresi” olmuştur. Suyu tatlı olan bu güzel gölün kıyıları, iri gövdeli ağaçların oluşturduğu orman örtüsüyle kaplı yüksek tepelerle sıralanmıştır. Öğrencilerimizle beraber yaptığımız inceleme, doğal bitki, taş, fosil örnekleri toplama işlemlerimizi, göl çevresinde ve orman içi açık alanlarda sürdürdüğümüzü hatırlıyorum. Araziden topladığımız bu doğal örnekleri, okulumuzun laboratuarlarında, özel olarak yaptırdığımız dolaplarda düzenli olarak sergiledik. Teşhis ve tanıtım çalışmalarını yaptık, etiketlerini hazırladık.”

*Prof.Dr. Okan Külköylüoğlu, “Muhittin Fehmi Özgen ‘e Nasıl Ulaştım?” başlıklı yazısı ile, 1950’li yıllarda Bolu Kız Köy Enstitüsü öğretmeni olarak yörede flora,fauna tespit çalışmaları,fosil,mineral koleksiyonları oluşturma,hava tahmin istasyonu kurma çalışmaları gerçekleştiren Köy Enstitüsü öğretmeni Muhittin Özgen’e ulaşma çabasını aktarıyor.

(…….)

Duyuru: “1950-1963 yılları arasında Bolu Kız Öğretmen Okulu’nda Biyoloji öğretmenliği yapmış olan Sayın Muhittin Fehmi Özgen’i arıyorum.Kendisini,ailesini veya akrabalarından birisini tanıyanlar lütfen aşağıdaki adresten veya telefon numarasından (…..)”

*Mehmet Tunçkol, “Bolu Kız Öğretmen Okulu (Kızılçullu Köy Enstitüsü) ve Öğretmen Muhittin Özgen “ başlıklı yazısı ile, Bolu Kız Öğretmen Okulu’nun kısa tarihçesi ile birlikte, Muhittin Fehmi Özgen öğretmenin herbaryum örnekleri ile karşılaşmasını anlatıyor.

     “Bolu Kız Öğretmen Okulu”, Boluluların dilinde uzun yıllar“Kızılçullu Köy Enstitüsü” olarak anılageldi. Bolu’da 1952-1980 yılları arasında eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren Bolu Kız Öğretmen Okulu’nun, Kızılçullu Köy Enstitüsü adıyla anılması, 1950’li yıllardaki bir “okul nakli ” olayına uzanıyor.”

* Prof.Dr. Okan Külköylüoğlu, “HİS,HES ve Barajların Çevre Etkileri” başlıklı yazısı ile ülkemizde ;bilimin göz ardı edildiği ,günlük çıkar ve hesapların ön plana geçirildiği projelerin ,yatırımların ülkemiz için getirdiği tehlikelere ve kayıplara dikkati çekiyor.

(…..)“Görüldüğü üzere HİS ve HES’lerin çevresel, biyolojik, ekolojik, jeolojik, coğrafik, tarihsel, arkeolojik, sosyal ve kültürel olumsuz yanları faydalarından çok daha fazladır. Bu nedenle söz konusu göletlerin yapılmadan önce çok ciddi bir ön çalışması gereklidir. Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde bu tür alanlarda ÇED raporu (Çevre Etki Değerlendirme) istenebilmektedir.”

*Orman Yük. Müh. Bilge Tunçkol, “ Mudurnu ve Yakın Çevresindeki Flora Tespit Çalışmaları” başlıklı yazısı ile,  Mudurnu çevresinde yapılacak flora tespit, etno-botanik çalışmalarının önemine ve doğa turizmine katkılarına ve bu güne değin yapılan çalışmalara değiniyor.

(…..)“Mudurnu ilçemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle Karadeniz iklimi, İç Anadolu iklimi ve Sakarya havzasından gelen Akdeniz ikliminin etkilerinin görüldüğü bir coğrafya üzerinde bulunmaktadır. Bu farklı iklim tiplerinin kucaklaştığı ilçemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle kuşkusuz zengin bir floristik çeşitliliğe sahiptir. Fakat bu zengin floristik yapıyı ortaya çıkaracak Mudurnu ve yakın çevresini kapsayan detaylı bir çalışma bugüne dek yapılmamıştır. “

*Güray  Önal, “Mudurnu Devlet Hastahanesi ve Kemal Halil Tanır”başlıklı yazısı ile zamanın girdabında toplumun unuttuğu; Halil Tanır tarafından yaptırılan Mudurnu Devlet Hastahanesi’nin öyküsünü anlatıyor.

(…..)“ Mudurnu Belediyesi almış olduğu bir kararla hayırsever iş adamı Kemal Halil Tanır’a “Fahri Hemşehrilik” unvanı verilmesini kararlaştırır. Bu teklifi götürmek üzere başta Belediye Reisi Selahattin Baysal, Demokrat Parti İlçe İdare Kurulu Başkanı Kazım Özbay, Millet Partisi Başkanı Arslan Sükan, CHP temsilcisi Rıfat Güler, Belediye üyelerinden Şefik Öztürk, tüccardan Fuat Armutçu ve eczacı Memduh Canpulat’dan oluşan bir heyet İstanbul’a gider. Kemal Halil Tanır ziyaret edilerek Mudurnu halkının şükran duyguları iletilir ve bunun bir ifadesi olan “Fahri Hemşehriliği” kabul etmesi ricasında bulunulur. “

*Ali Tunçkol, “Yok Olmak Üzere Olan Mudurnu Irmakları” başlıklı yazısı ile, yakın geçmişte önemli işlevleri olan  Mudurnu’daki  Irmak kültürü ile ilgili araştırmalarını aktarıyor.

(…..)“Mudurnu’da “ırmak” sözcüğü” çamaşırhane”, “hayrat” kavramlarının yerine kullanılır. Sanırım bu durum Mudurnu’ya özgüdür. Zira Türkçe sözlükte biz Mudurnuluların kullandığı anlamda ırmak sözcüğüne rastlanmamaktadır. Irmağa girmek, ırmak sırası almak, ırmağa kazan koymak, ırmaktan çıkmak,  ırmakçı koymak…”gibi sözlerle de ırmak sözcüğünün kullanımı pekiştirilmiştir.

*GÜRAY ÖNAL, ““Mudurnulu Nalçacı Halil Efendi Tekkesi”Veya“Mudurnulu Şeyh Tulu-i Efendi Tekkesi” başlıklı yazısı ile Mudurnu’nun kültürel tarihinde unutulan bir konuyu irdeliyor.

(…..)“Mudurnulu dedelerimiz tarafından, bundan 380 yıl önce temeli atılan ve bir dönem İstanbul’da dini musikinin icra edildiği en güzide dini mekânlarından biri olan Nalçacı Tekkesi arazisi üzerinde Camisi ve aş eviyle yeni bir Nalçacı Külliyesi yükselmektedir.”

*Güray Önal,  Mudurnu ‘da Tasavvuf Müziği başlıklı yazısı ile Mudurnu’nun zengin kültürel köklerine ilişkin izlerin peşinden Mudurnu ile Osmanlı başkenti İstanbul arasındaki bağları inceliyor.

(…..) “İslam kültür tarihinde önemli bir yeri bulunan tekkeler, eskiden edebiyat musiki ve tarih ocakları idi. Hayatın ıstırabını dindirerek, ruhen rahatlamak isteyenler oralara koşardı. 19. Yüzyılın sonlarına kadar musiki birikiminin sunulduğu zengin sofraların başında, İstanbul’daki Nasuhi tekkesi ile Mudurnulu Nalçacı Şeyh Halil Efendi tekkesi geliyordu.”

*Mehmet Tunçkol, “Mudurnu’da Karaaslan Söylenceleri” başlıklı yazısı ile, halk arasında zengin varyasyonları söylenegelen Karaaslan Yatırı hakkında yazılı ve sözlü kaynaklardan derlediği bilgileri aktarıyor.

“Ulaşabildiğimiz yazılı ve sözlü kaynaklarda; Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ait olan söylencelerden başlayarak, yakın dönemlerde, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı ile bağlantılı “Karaaslan” söylenceleri ile karşılaşıyoruz. Bu çeşitlemelere bir bütün olarak baktığımızda;”Mudurnu’da Karaaslan” konulu söylencelerin, uzun tarihi dönemlerden bu güne, bir nevi halkın belleğinde ”güncellenerek” sürdürüle gelen söylenceler özelliği ile yaşayan efsanelere ilişkin ilginç bir örnek oluşturduğu söylenebilir…”

*PERTEV NAİLİ BORATAV’ın “MUDURNU ABANT-DİBİ KÖYLERİ ÜZERİNE 1940 YILINDA YAPILMIŞ BİR İNCELEMEDEN NOTLAR” başlıklı yazısından alıntıladığımız bir bölüm aktarılıyor.

(….)“Pertev Naili Boratav eşi Hayrunnisa Boratav, 1940 yılı yazında Mudurnu Abant-Dibi köylerinde ve yaylalarında on beş günlük bir araştırma gezisi yaparlar. Bu araştırma gezisinin beş günlük bölümü, o sırada kutlanan bir düğünün davetlisi olarak Samat Köyü’nde, on günü de Örencik ve Çetmi köylerinde geçer.”

*MEHMET TUNÇKOL,”  BORATAVLARIN AİLE KÖKLERİ VE MUDURNU’DA BİR ÇOCUKLUK ANISI” başlıklı yazısı ile, Büyük Mudurnu Hemşerisi Pertev Naili Boratav  ve ailesinin kökleri hakkında bilgiler aktarıyor.

(…..)“Abdurrahman Naili Bey ve Sıdıka Hanım’ın aile kökleri, Antalya’nın İbradı yöresine uzanıyor.Abdurrahman Naili Bey’in babası, Konya kadısı Mustafa Nesip Efendi, Annesi Selime Hanım’dır. Abdurrahman Naili Bey, Uzunca-1289(1873) doğumludur. Sıdıka Hanım’ın babası, İskenderun kadılığı yapmış olan Mustafa Pertev Bey, annesi de Fatma Fıtriye Hanım’dır. Sıdıka Hanım,1302(1884)-Beylan doğumludur. “

*Mehmet Tunçkol, Boratav ailesinin dostlarından Çetin Özkök ile yapılan söyleşiyi aktarıyor.

(…..)“Pertev Bey ile ilgili olarak aklımda kalan en önemli şey, onun beyefendiliği, nezaketi, çok saygılı bir insan oluşudur. Adam koskoca profesör olmuş, hiç büyüklenme, kibir göstermeyen bir insandı. Köylüylen köylü, şehirliylen şehirli, büyükle büyük, küçükle küçük gibi konuşur, sohbet ederdi. Galiba gerçek büyük insanlar hep böyle oluyor. Büyüdükçe daha mütevazı oluyor böyle insanlar. “

*Korkut Boratav’ın AİBܒde yaptığı sunum sırasında 40 yıl sonra, Mudurnulu çocukluk arkadaşı Edip Atalay ile karşılaşması haber yazısı aktarılıyor.

* ADNAN DURMAZ’ın “Ateş Çiçeği”başlıklı destan denemesinden alıntılanan “Mudurnu Kuvayı Milliye Destanı”bölümü aktarılıyor.

****** Mudurnulular Derneği Bülteni 6. Sayısı, derneğimizden temin edilebilir. Okurlarımız, dergimiz ile ilgili yorum ve önerilerini, internet sayfamızın “ Ziyaretçi mektupları “ bölümüne gönderirlerse, değerlendirmeleri bizim için aydınlatıcı ve yol gösterici olacaktır.”

                                  MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ YAYIN KURULU
 21. GELENEKSEL GECE
   

     Derneğimizin 21. Geleneksel Mudurnu Gecesi 17 Aralık 2011 Cumartesi günü saat 19.00'da Öğretmenevi'nde yapılacaktır. Geceye katılmak isteyenler 16 Aralık 2011 Cuma günü akşamına kadar biletlerini dernek yönetiminden  ve Lokalimizden temin edebilirler. Ayrıca; gece başlangıcında girişte de bilet mevcut olacaktır.

Tüm Mudurnuluları ve Mudurnu dostlarını gecemize bekliyoruz. Mudurnulular Derneği Folklor Etkinliği Mudurnu'da yapıldı
   

Mudurnu ilçesi düğün salonunda gerçekleşen folklor etkinliğine istanbul Troya Folklor Araştırmaları Derneği başkanı Halil Kazankaya ve dernek kurucu başkanı A.İlhan Gülek ve dernek üyelerinden oluşan bir grup Mudurnu ilçesinde gezerek tarihi yeniden yaşadılar.
İlçe merkezinde bulunan MUKTUDER(mudurnu kültür turizm ve dayanışma derneği başkanı Nejdet Akayı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldılar.Derneğin müze hali ve Pertev Naili Boratav için hazırlanan odada onun hayatı hakkında  bilgiler ve fotoğraflarla tanıtımı yapıldı.Etkinlik için düğün salonuna geçildi.
Geçiğimiz aylarda bahçeşehir üniversitesinde düzenlenen ödül töreninde Boratav-Halkbilim Ödülüne; Mudurnulular Derneği Başkanı İbrahim Durak ve Pertev Naili Boratav Kültür Evi Başkanı Necdet Akay layık görülmüşlerdi.
Dernek üyeleri Mudurnu’ya gelerek belediye düğün salonunda ilçe kaymakamı Alp Arslan Belediye başkanı Mehmet İnegöl,İlçe milli eğitim Müdürü Fuat Gürleyen Boludaki Mudurnulular derneği başkanı İbrahim Durak,Yönetimi,Troya Folklor Araştırmaları Derneği kurucu Başkanı İlhan GÜLEK ve vatandaşların katılımı ile Folklor etkinliği düzenlendi.
Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinin ardından,Mudurnulular derneği başkanı İbrahim Durak konuşmasında “ilçemize bağlı okullar yararına düzenlenen folklor etkinliğine hoş geldiniz.Mudurnulular derneği olarak lokal kiraladık türk halk müziği korosu oluşturduk,40 öğrenciye bağlama ve gitar kursları veriyoruz.35 öğrenciye halk eğitim kursları verilmektedir.40 öğrenciye tiyatro kursları verilmektedir.il ve ilçemizin yok olmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarabilmek amacına valiliğe
sunmuş olduğumuz proje geçerse daha güzel şeyler yapacağız”dedi.
Troya folklor araştırma derneği kurucu başkanı A. İlhan Gülek “Biz buraya sıcaklık almaya geldik,Mudurnulular bizi bağrına bastı kaymakamı belediye başkanı sokaktaki vatandaşlar bizlere çok sıcaklık verdiler  bu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum.Troya folklor,halk bilim derneği bizler istanbulda bu işi yapmaya çalışıyoruz.  Pertev Naili Boratav büyük usta bizim şansımız şuki boratavı vefat etmeden üç ay önce türkiyeye getirebilmiştik ve 48 yıllık ülke hasretini bitirtmiştik.Boratav 92 yaşında bize dediki bize yapacağı işlerden bahsetti.Bunu söylediğinde 92 yaşındaydı.Şimdi biz 30-40-50-60 yaşında yaşlanmış rolü yapıyoruz,çok yaşlandık 60şıma geldim diyoruz,92 yaşında neler yapacağını anlatan bir bilim adamından şevk aldık layıkı ile onu anarak Mudurnuda dernek olduğunu onun adına kültür evi kurduğunuzu duyunca bu ne eli öpülesi bir çaba dedik boratav ödülü bu çabaya verilmelidir dedik geçen sene ocak ayında ödülü verdik,kabul ettiğiniz için bizi buraya davet ettiğiniz için herkese teşekkür ediyorum”dedi.
Belediye başkanı Mehmet İnegöl “Böyle bir etkinlik için Mudurnuda olmanız bize şeref verdi.Mudurnu okulları için düzenlenen bu etkinliği düzenleyen emeği geçen herkese teşekkürlerimi arzediyorum”dedi.
Mudurnu kaymakamı Alp Arslan “bu gün burda etkinlikte rol alan Mudurnulular derneğine teşekkür ediyorum.Mudurnunun özgü değerini kaybolmaya yüz tutmuş kültürünü yeniden canlandırmak için yaptıkları güzel bir etkinlik,Folklor Araştırmaları Derneğinin ilçemiz için yapacağı katkılardan dolayı teşekkürlerimi arzederim”dedi.
Emekli öğretmen Mehmet Tunçkol (tarihci) anlatımı ile Mudurnunun eski tarihçesi anlatıldı,İbrahim Nakçi (Meddah-tekerleme) sundu.
Yemek destanını Şerife kadını Alev Nakçi sundu.
ARI Orta oyunuoynandı. Ninniler ve manilerimizi eski beşik başında Alev Nakçi ve Ayşe Karaman sundu.Türkülerimiz ve Öykülerimizi ŞEF İbrahim Karabelen eşliğinde   Mudurnulu ayıngacıların türküsünü koro söyledi.,Hana vardım (rıza şen) Melek Hanım (ramazan Yerlikaya),Bırçak Tarlası (Alev Nakçi) Ada Yolu kestane (koro) Hocamın Sarığı (koro)
Mudurnulular derneği Halk Oyunları ekibi gösterisinde Cezayir,Meşeli,Zeybek,Çiftetelli oyunları yöresel kıyafetlerle göz doldurdu seyirciden ayakta alkış aldı.Böyle bir organizasyon yapılmasından dolayı vatandaşlar teşekkür etti.İstanbul’dan gelen Troya Folklor Araştırmaları Derneğine mudurnu çınaraltı  akcaabat köfte  aile çay bahçesinde nefis Mudurnu tavuk ızgara ikramı yapıldı.İşletmeci Nurettin Atabay ve Ruhi bey  ilçemiz için bu tür organizasyonların yapılası çok güzel biz hizmete her zaman hazırız dedi.
 Derneğimizden Korkut Boratav'a Sürpriz
   

Aydınlık Adam Korkut Boratav AİBÜ'de 

AİBÜ-İktisat Topluluğu'nun davetlisi olarak Bolu'ya gelen; Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Erinç Yeldan, 26 Nisan 2011 Salı günü saat 14.00'de, AİBÜ Pembe Salon'da sunum yaptılar.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü emekli öğretim üyesi olan Prof. Dr. Korkut Boratav, daha önceki yıllarda da AİBÜ'nin açılış dersini vermek için Bolu'ya gelmişti.

Korkut Boratav'ın; “Türkiye'de Sermaye Hareketleri”, Prof.Dr. Erinç Yeldan'ın; “Dünya'da ve Türkiye'de Ücretli Emeğin Seyri” konulu sunumlarını dinlemek için gelenler salona sığmadı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sunum, büyük bir dikkatle dinlendi.

Prof. Dr. Korkut Boratav; Dünya ölçeğinde bir iktisatçı olmasının yanı sıra, Sosyal Bilimlerin farklı disiplinlerinde de, çok önemli katkıları olan bir bilim insanı olarak biliniyor. Meslektaşlarının deyimi ile O, bir “Başöğretmen”. İktisat bilimini; piyasalar için değil, halk için yapan, Türkiye'nin yüz akı bir aydınlık insan.

1935 yılında, Konya Lisesi'nde öğretmenlik yapan; Pertev Naili Boratav ve Hayrunnisa Boratav'ın ilk çocukları olan Korkut Boratav, bir yanı ile de BoluMudurnulu. Dedesi Abdurrahman Naili Bey, 19161932 yılları arasında Mudurnu Kaymakamlığı yapmış. Bu sürede aile bir dönem Bolu'da ikamet etmiş. Baba Pertev Naili Boratav, Dünyanın önde gelen Halkbilim (Folklor) uzmanı ve Türkiye'de Halkbilim kürsüsünün kurucusu. Korkut Boratav çocukluğunda pek çok kez Mudurnu'ya gelip kalmış. Boratav ailesi, 1980'li yıllara değin Mudurnu ile bağını sürdürmüş

MUDURNULULAR DERNEĞİ'NDEN KORKUT BORATAV'A HOŞ BİR SÜRPRİZ!

Mudurnulular Derneği yöneticileri, AİBÜİktisat Topluluğu'nun davetlisi olarak Bolu'ya gelen Prof. Dr. Korkut Boratav'a; sunumu öncesinde hoş geldiniz ziyaretinde bulundular. Bu ziyaretleri sırasında, Korkut Boratav'ın Mudurnu'daki çocukluk arkadaşı Edip Atalay ile buluşmasını sağladılar.1940'lı yıllardan beri ilk kez birbirleri ile karşılaşan iki çocukluk arkadaşı, büyük bir heyecan yaşadılar. MudurnuÇavuşlar Çiftliği'ndeki çocukluk anılarından bahsettiler. Babalarının samimi dostluklarından bahsettiler. Edip Atalay; “Pertev Bey, ilk folklor derlemeleri sırasında babam Cemal Atalay'dan aldığı bir defterden bahsederdi. Bunu kitaplarında da yazmış. Bu kitabı ve eski fotoğraflarını bize Paris'ten göndermişti” diye söyleştiler. Mudurnulular Derneği Başkanı, İbrahim Durak; son beş yıldan bu yana, dernek olarak çıkardıkları dergileri ve Pertev Naili Boratav adına çıkardıkları dergilerinin özel sayısını, Korkut Boratav'a sundular. Mudurnulular Derneği yöneticileri ve Edip Atalay, beraberce Pembe Salon'a geçerek, Korkut Boratav ve Erinç Yeldan'ın sunumlarını izlediler.

 Mudurnulular Derneği Folklor Etkinliği
   

 

PROGRAM

 

1-       Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız,

 

2-       Konuşmalar

(Dernek Başkanı, Misafir Konuşmacı, Belediye Başkanı, Mudurnu Kaymakamı)

 

3-       Slayt Gösterimi

 

4-       Meddah-Tekerleme

(İbrahim NAKÇİ)

 

5-       Yemek Destanı - Şerife Kadın

(Alev NAKÇİ)

 

6-       Orta Oyunu (Arı)

 

7-       Ninniler- Manilerimiz

      (Alev NAKÇİ, Ayşe KARAMAN)

8-       Türkülerimiz ve Öykülerimiz

-          Mudurnulu Ayıngacıların Türküsü (koro)

-          Hana Vardım ( Rıza ŞEN)

-          Melek Hanım ( Ramazan YERLİKAYA)

-          Bırçak Tarlası ( Alev NAKÇİ)

-          Ada Yolu Kestane (koro)

-          Hocamın Sarığı (koro)

       ŞEF: İbrahim KARABELEN

 

9-       Mudurnulular Derneği Halk Oyunları Ekibinin  

Gösterileri;

-          Cezayir,

-          Meşeli,

-          Zeybek,

-          Çiftetelli,

 

10- Kapanış.
 DERNEĞİMİZE ÖDÜL
   

Troya Kültür-Sanat özel ödülü Tekel

İşçileri'nin

Troya Folklor Araştırmaları Derneği tarafından verilen18. Troya Kültür Sanat Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.

Cumhuriyet Haber Portalı (28.12.2010)

İstanbul- Yıllarını kültürümüzü araştırmaya, zenginleştirmeye, gelecek kuşaklara aktarmaya adamış sanatçı ve kurumlara verilen ödüllerin töreni 16 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi, B2 Konferans Salonu’nda yapılacak.

Sinema ve tiyatro sanatçıları Gülsen Tuncer ve Ender Yiğit’in sunacağı törende Troya Folklor Araştırmaları Derneği’nin halkoyunları, tiyatro ve halk müziği gruplarının hazırladığı “Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin” gösterisi gerçekleştirilecek.

Ödüle layik görülenler;

“Atatürkçülük” ödülü Yılmaz Büyükerşen, “Çağdaş Halk Müziği” ödülü Muammer Sun, “Edebiyat” ödülü Eray Canberk, “Fotoğraf” ödülü Nusret Nurdan Eren, “Halk Müziği” ödülü Kemal Eroğlu, “Halk Oyunları” ödülü İsmail Özboyacı, “Tiyatro” ödülü Üstün Akmen, “Plastik Sanatlar”ödülü Semih Poroy,
“Pertev Naili Boratav Halkbilimi”ödülü Mudurnulular Derneği - Muktuder, “Sinema” ödülü Hilmi Etikan, “Şiir” ödülü Melisa Gürpınar ve“Truva Özel Ödülü” direnişleriyle 2010'a damgasını vuran "Tekel İşçileri" olarak açıklandı.
 Basında; Mudurnulular Derneği 20. Geleneksel Gecesi
   

BASINDA MUDURNULULAR DERNEĞİ 20. GELENEKSEL GECESİ

 

MUDURNU HABER – TAŞKESTİ HABER – TAKİP GAZETESİ

 

MUDURNULULAR 20 Cİ KEZ BİRARAYA GELİYOR

Bolu Mudurnulular Derneği 20. Geleneksel Gecesine hazırlanıyor.

18 Aralık 2010 Cumartesi gecesi Bolu Öğretmen evinde gerçekleşecek gecenin biletleri Mudurnu ilçesinde Mudurnu Belediyesi Şefik Yıldız ve  Mudurnu Mal Müdürlüğünde İbrahim Dirikten temin edilebilir.

 

BOLU GÜNDEM

Bolu'da yaşayan Mudurnulular buluşuyor

Mudurnulular Derneği tarafından düzenlenen 20'nci Geleneksel Mudurnulular Gecesi, yarın akşam yapılacak. Dernek Başkanı İbrahim Durak, “Geleneksel gecemize Mudurnuluları ve Mudurnu dostlarını davet ediyoruz” dedi.

Mudurnulular Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Mudurnu Gecesi'nin bu yıl 20'ncisi düzenleniyor.

Yarın akşam saat 19.00'da Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde gerçekleşecek yemekli gecede Mudurnu yöresel oyunları, Mudurnu Müzik Grubu eşliğinde koro ve solo müzik dinletisinin organize edildiği öğrenildi.

“Mudurnuluları ve Mudurnu dostlarını gecemize davet ediyoruz” diyen Mudurnulular Derneği Başkanı İbrahim Durak, organizasyon sayesinde amaçlarının Bolu'da yaşayan Mudurnuluları birbirleriyle kaynaştırmak ve dostluklarını pekiştirmek olduğunu dile getirdi.

BOLU OLAY

20 yıllık geleneğe davet var

“20. Geleneksel Mudurnu Gecesi” 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Öğretmenevi'nde yapılacak. Bolu Mudurnulular Derneği geceye katılmak isteyenlerin 15 Aralık 2010 tarihi akşamına kadar biletlerini dernek yönetiminden temin etmeleri gerektiğini belirttiler.
Mudurnulular Derneği,2006 yılından beri sürdürdüğü dergi-bülten çalışmalarının 5. sayısını, Türkiye'nin önde gelen Halkbilim(Folklor) uzmanı Pertev Naili Boratav'a ayırdı.Türkiye'de Halkbilim'in büyük ustası Pertev Naili Boratav bir "Mudurnu hemşerisi".Babası Abdurrahman Naili Bey 16 yıl Mudurnu kaymakamlığı yapmış ve aile, 1980’li yıllara kadar Mudurnu ile bağlarını sürdürmüş. Pertev Naili Boratav, çocukluk dönemini Mudurnu'da yaşamış ve kendisini Mudurnulu olarak tanımlıyor.Türkiye üniversitelerinde ilk Halkbilim kürsüsü onun öncülüğünde kurulmuş.Türk halk edebiyatı ve folkloru üzerine,1927-1997 yılları arasında sürdürdüğü yorulmak bilmeyen 70 yıllık çalışmasıyla,çok zengin bir arşiv oluşturmuş.Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru alanında çok sayıda bilimsel makalesi ve kitabı da bulunan Pertev Naili Boratav,Türk halk hikayelerinin,masallarının, tekerlemelerinin,vd. kadastrosunu çizen,temelini,yapı ve çatısını kuran bir mimar olarak tanımlanıyor.Pir Sultan Abdal,Köroğlu,Nasrettin Hoca vb. isimlerle ilgili olarak yazılı ve sözlü kaynaklardan derlediği bilgilerle bu konudaki çalışmaları başlatan bilim insanı olarak biliniyor.Yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası pek çok ödül alan Pertev Naili Boratav; Sedat Simavi Ödülü,Kültür Bakanlığı Onur Ödülü,Truva Folklor Araştırmaları Ödülü,Fransız Bilimsel Araştırmalar Bilimsel Ödülü'nün de sahibi.Mudurnulular, Pertev Naili Boratav adına Mudurnu'da bir de kültür evi açtılar.23 Nisan 2010'da açılan "Pertev Naili Boratav Kültür Evi "çalışmalarını , "MUKTUDER" gönüllüleri yürütüyor.Mudurnulular Derneği'nin yayımladığı derginin "Pertev Naili Boratav Özel Sayısı"nda,Mudurnu'nun 18. ve 19. yüzyıllardaki ekonomik,sosyal,siyasi yaşamına ilişkin belgesel nitelikte bilgi ve fotoğraflar yer alıyor.Ayrıca, A.Naili Bey'in ve Pertev Naili Boratav'ın yaşamı arşiv bilgileriyle aktarılıyor.Boratav ailesinin Mudurnulu dostları ile mektuplaşmaları,fotoğraflar,aileyi tanıyanlarla yapılan söyleşiler de derginin içeriğinde yer alıyor.Mudurnu'nun 1930-1940 yıllarında derlenmiş türküleri,manileri,düğün gelenekleri vb.de derginin bir diğer ilginç yönünü oluşturuyor.

 

 

KÖROĞLU GAZETESİ

Mudurnu’da Pertev Naili Boratav Gecesi

Mudurnulular Derneği, 2006 yılından beri sürdürdüğü dergi-bülten çalışmalarının 5. sayısını, Türkiye'nin önde gelen Halkbilim uzmanı Pertev Naili Boratav'a ayırdı.

BORATAV UNUTULMADI

Mudurnulular Derneği Bülteni 5. Sayı-Pertev Naili Boratav özel sayısı yayımlandı.Türkiye'de Halkbilim'in büyük ustası Pertev Naili Boratav bir "Mudurnu hemşerisi". Babası Abdurrahman Naili Bey 16 yıl Mudurnu kaymakamlığı yapmış ve aile, 1980'li yıllara kadar Mudurnu ile bağlarını sürdürmüş. Pertev Naili Boratav, çocukluk dönemini Mudurnu'da yaşamış ve kendisini Mudurnulu olarak tanımlıyor. Türkiye üniversitelerinde ilk Halkbilim kürsüsü onun öncülüğünde kurulmuş. Türk halk edebiyatı ve folkloru üzerine,1927-1997 yılları arasında sürdürdüğü yorulmak bilmeyen 70 yıllık çalışmasıyla, çok zengin bir arşiv oluşturmuş. Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru alanında çok sayıda bilimsel makalesi ve kitabı da bulunan Pertev Naili Boratav, Türk halk hikayelerinin, masallarının, tekerlemelerinin,vd. kadastrosunu çizen,temelini,yapı ve çatısını kuran bir mimar olarak tanımlanıyor.Pir Sultan Abdal,Köroğlu,Nasrettin Hoca vb. isimlerle ilgili olarak yazılı ve sözlü kaynaklardan derlediği bilgilerle bu konudaki çalışmaları başlatan bilim insanı olarak biliniyor.Yaptığı çalışmalarla ulusal ve ukuslararası pek çok ödül alan Pertev Naili Boratav; Sedat Simavi Ödülü,Kültür Bakanlığı Onur Ödülü,Truva Folklor Araştırmaları Ödülü,Fransız Bilimsel Araştırmalar Bilimsel Ödülü'nün de sahibi.

KÜLTÜR EVİ’NDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Mudurnulular, Pertev Naili Boratav adına Mudurnu'da bir de kültür evi açtı. 23 Nisan 2010'da açılan "Pertev Naili Boratav Kültür Evi "çalışmalarını , "MUKTUDER" gönüllüleri yürütüyor. Mudurnulular Derneği'nin yayımladığı derginin "Pertev Naili Boratav Özel Sayısı"nda, Mudurnu'nun 18. ve 19. yüzyıllardaki ekonomik, sosyal, siyasi yaşamına ilişkin belgesel nitelikte bilgi ve fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca, A.Naili Bey'in ve Pertev Naili Boratav'ın yaşamı arşiv bilgileriyle aktarılıyor. Boratav ailesinin Mudurnulu dostları ile mektuplaşmaları, fotoğraflar, aileyi tanıyanlarla yapılan söyleşiler de derginin içeriğinde yer alıyor. Mudurnu'nun 1930-1940 yıllarında derlenmiş türküleri,manileri,düğün gelenekleri vb.de derginin bir diğer ilginç yönünü oluşturuyor.

 

Mudurnulular Derneği'nin yayımladığı bu özel dergi önce dikkatle okunmalı ve mutlaka

kitaplıklarımızdaki yerini almalı...

 

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ.5. SAYI

PERTEV NAİLİ BORATAV ÖZEL SAYI

İçindekiler:

*İBRAHİM DURAK- Pertev Naili Boratav Özel Sayısı ile aslında daha uzun erimli bir çalışmaya işaret ediyoruz...

*MEHMET İNEGÖL-"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" sözünün ışığında,Pertev hocamız adına yapılacak her türlü çalışmada Mudurnu Belediyesi olarak var olacağız.

*NECDET AKAY:Boratav ailesine şükran ve vefa borcumuz var.Bu borcumuzu ödememiz hiç de kolay değil,bunun bilincindeyiz.

*MEHMET TUNÇKOL: Abdurrahman Naili Bey'in Yaşamı-Pertev Naili Bey'in Yaşamı,Boratav Ailesi'nin Mudurnulu dostları ile Söyleşiler,Mektuplaşmalar...

*MEHMET KARAKAŞOĞLU: Boratavlar'ın Silinmeyen İzleri.Pertev Naili Boratav İçin Neler Söylediler?

*MEHMET CANTÜRK: Pertev Naili Boratav Kültür Evi'nde Cengiz Bektaş'la Buluşmak.

*PERTEV NAİLİ BORATAV: Mudurnu Türküleri. Mudurnu Abant Dibi Köylerinde Bir Düğün Töreni. Mudurnu Abant Dibi Köyleri Üzeine 1940'da Yapılmış İncelemeden Notlar.

*MUDURNULULAR DERNEĞİ'NİN 2010 YILI ETKİNLİKLERİ.

Dergiyi temin etmek isteyenler Mudurnulular Derneği’nden temin edebilecek.

 

Ayrıca, Mudurnulular Derneği 20. Geleneksel Gecesi 18 Aralık 2010 tarihinde saat 19.00'da Öğretmenevi'nde yapılacak.  Katılmak isteyenlerin 15 Aralık 2010 tarihi akşamına kadar biletleri derneğin yönetiminden temin edebilecekler. Dernekten yapılan açıklamada “Tüm Mudurnuluları ve Mudurnu dostlarını gecemize bekliyoruz” denildi.

 

MUDURNU HABER

MUDURNULULAR GECEDE BULUŞTU

Mudurnulular, Öğretmenevi’nde düzenledikleri 20. Geleneksel Geceleri’nde bir araya geldi. Yüzlerce Mudurnulunun doldurduğu salonda derneğin halk oyunları gösterisi, sanat müziği dinletisi ve halk müziği korosuyla davetliler müzik keyfini doyasıya yaşadı.

20.Geleneksel Mudurnulular Gecesi’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi büyük oldu. Geceye Vali yardımcısı Ömer Faruk, Mudurnu Kaymakamı Alp Aslan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

 Gelenek ve görenekleri yaşatmak; yeni nesli, özellikle ailelerine saygılı, devlete ve millete hayırlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak için çalışmalarını yürüten derneğin; bu amaçla açtıkları halk oyunları kursiyerlerinin hazırladığı folklor oyunu beğeni ile izlendi.

 Mudurnulular, Öğretmenevi’nde düzenledikleri 20. Geleneksel Geceleri’nde bir araya geldi. Yüzlerce Mudurnulunun doldurduğu salonda derneğin halk oyunları gösterisi, sanat müziği dinletisi ve halk müziği korosuyla davetliler müzik keyfini doyasıya yaşadı.

DETAY

Mudurnulular bir araya geldi

 

Mudurnulular, Öğretmenevi’nde düzenledikleri 20. Geleneksel Geceleri’nde bir araya geldi.

 

20. Geleneksel Mudurnulular Gecesi’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi büyük oldu. Yüzlerce Mudurnulunun doldurduğu salonda derneğin halk oyunları gösterisi, sanat müziği dinletisi ve halk müziği korosuyla davetliler müzik keyfini doyasıya yaşadı.

Geceye Vali Yardımcısı Ömer Faruk, Mudurnu Kaymakamı Alp Aslan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Gelenek ve görenekleri yaşatmak; yeni nesli, özellikle ailelerine saygılı, devlete ve millete hayırlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak için çalışmalarını yürüten derneğin; bu amaçla açtıkları halk oyunları kursiyerlerinin hazırladığı folklor oyunu beğeni ile izlendi. 

Haber tarihi: 20/12/2010

 

KÖROĞLU


Mudurnulular, Öğretmenevi’nde düzenledikleri 20. Geleneksel Geceleri’nde bir araya geldi. Yüzlerce Mudurnulunun hınca hınç doldurduğu salonda derneğin halk oyunları gösterisi, sanat müziği dinletisi ve halk müziği korosuyla davetliler müzik keyfini doyasıya yaşadı.

20.Geleneksel Mudurnulular Gecesi’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi büyük oldu. Geceye Vali yardımcısı Ömer Faruk, Mudurnu Kaymakamı Alp Aslan, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Darıva Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Gelenek ve görenekleri yaşatmak; yeni nesli, özellikle ailelerine saygılı, devlete ve millete hayırlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak için çalışmalarını yürüten derneğin; bu amaçla açtıkları halk oyunları kursiyerlerinin hazırladığı folklor oyunu beğeni ile izlendi. Geceye sanat müziği ve halk müziği damgasını vururken Gecede konuşma yapan Dernek Başkanı İbrahim Doruk, derneğin çıkardığı beşinci bülten olan Pertev Naili Boratav özel sayısının da tanıtımını yaptı. 

 

BOLU EXPRES

20.kez bir aradalar

Mudurnulular Derneği, Öğretmenevi’nde düzenledikleri 20. Geleneksel Gecesinde Mudurnuluları bir araya getirdi. Yüzlerce Mudurnulunun doldurduğu salonda derneğin halk oyunları gösterisi, sanat müziği dinletisi ve halk müziği korosuyla davetliler müzik keyfini doyasıya yaşadı. 20.Geleneksel Mudurnulular Gecesi’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi büyük oldu. Geceye Vali Yardımcısı Ömer Eru, Mudurnu Kaymakamı Alp Aslan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı. Gelenek ve görenekleri yaşatmak; yeni nesli, özellikle ailelerine saygılı, devlete ve millete hayırlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak için çalışmalarını yürüten derneğin; bu amaçla açtıkları halk oyunları kursiyerlerinin hazırladığı folklor oyunu beğeni ile izlendi.

KARADENİZ HABER - BOLU GÜNDEM

Bolu Mudurnu Sankinleri Çivtetelliyle Çostu ÇosturduBu yıl 20’ncisi düzenlenen gecede bir araya gelen Mudurnulular, yöresel oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.

Mudurnulular Derneği tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Mudurnulular Gecesi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Cumartesi akşamı Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde gerçekleşen geceye Bolu’da ve şehir dışında yaşayan Mudurnulular ile çok sayıda davetli adeta akın etti. Vali Yardımcısı Ömer Eru, Mudurnu Kaymakamı Alp Arslan, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve eşlerinin katıldığı gece de en büyük ilgiyi Mudurnu Halk Oyunları ekibinin gösterileri topladı. Meşeli ve Zeybek oyunlarının yanı sıra Mudurnu çiftetellisiyle eğlenceli dakikalar geçiren Mudurnulular, uzun süredir görüşme imkanı bulamadıkları dostlarıyla hasret giderdi. 
Gecede ayrıca Mudurnulular Derneği tarafından oluşturulmuş koro Türk Halk Müziği’nin unutulmaz parçalarını seslendirdi.  TEŞEKKÜR
   

20. Geleneksel gecemiz 18 Aralık 2010 Cumartesi akşamı Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde yapıldı. Geceye katılan; başta protokol olmak üzere,basın mensuplarına, tüm Mudurnululara ve Mudurnu dostlarına teşekkür ediyoruz.

Mudurnulular Derneği Yönetim Kurulu MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 5. SAYI
   

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ.5. SAYI-PERTEV NAİLİ BORATAV ÖZEL SAYISI YAYIMLANDI.

   Mudurnulular Derneği,2006 yılından beri sürdürdüğü dergi-bülten çalışmalarının 5. sayısını,Türkiye'nin önde gelen Halkbilim(Folklor) uzmanı Pertev Naili Boratav'a ayırdı.

    Türkiye'de Halkbilim'in büyük ustası Pertev Naili Boratav bir "Mudurnu hemşerisi".Babası Abdurrahman Naili Bey 16 yıl Mudurnu kaymakamlığı yapmış ve aile ,1980'li yıllara kadar Mudurnu ile bağlarını sürdürmüş.Pertev Naili Boratav,çocukluk dönemini Mudurnu'da yaşamış ve kendisini Mudurnulu olarak tanımlıyor.Türkiye üniversitelerinde ilk Halkbilim kürsüsü onun öncülüğünde kurulmuş.Türk halk edebiyatı ve folkloru üzerine,1927-1997 yılları arasında sürdürdüğü yorulmak bilmeyen 70 yıllık çalışmasıyla,çok zengin bir arşiv oluşturmuş.Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru alanında çok sayıda bilimsel makalesi ve kitabı da bulunan Pertev Naili Boratav,Türk halk hikayelerinin,masallarının, tekerlemelerinin,vd. kadastrosunu çizen,temelini,yapı ve çatısını kuran bir mimar olarak tanımlanıyor.Pir Sultan Abdal,Köroğlu,Nasrettin Hoca vb. isimlerle ilgili olarak yazılı ve sözlü kaynaklardan derlediği bilgilerle bu konudaki çalışmaları başlatan bilim insanı olarak biliniyor.Yaptığı çalışmalarla ulusal ve ukuslararası pek çok ödül alan Pertev Naili Boratav; Sedat Simavi Ödülü,Kültür Bakanlığı Onur Ödülü,Truva Folklor Araştırmaları Ödülü,Fransız Bilimsel Araştırmalar Bilimsel Ödülü'nün de sahibi.

    Değerbilir Mudurnulular,Pertev Naili Boratav adına Mudurnu'da bir de kültür evi açtılar.23 Nisan 2010'da açılan "Pertev Naili Boratav Kültür Evi "çalışmalarını , "MUKTUDER" gönüllüleri yürütüyor.Mudurnulular Derneği'nin yayımladığı derginin "Pertev Naili Boratav Özel Sayısı"nda,Mudurnu'nun 18. ve 19. yüzyıllardaki ekonomik,sosyal,siyasi yaşamına ilişkin belgesel nitelikte bilgi ve fotoğraflar yer alıyor.Ayrıca, A.Naili Bey'in ve Pertev Naili Boratav'ın yaşamı arşiv bilgileriyle aktarılıyor.Boratav ailesinin Mudurnulu dostları ile mektuplaşmaları,fotoğraflar,aileyi tanıyanlarla yapılan söyleşiler de derginin içeriğinde yer alıyor.Mudurnu'nun 1930-1940 yıllarında derlenmiş türküleri,manileri,düğün gelenekleri vb.de derginin bir diğer ilginç yönünü oluşturuyor.

     Mudurnulular Derneği'nin yayımladığı bu özel dergi önce dikkatle okunmalı ve mutlaka

kitaplıklarımızdaki yerini almalı...

 

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ.5. SAYI

PERTEV NAİLİ BORATAV ÖZEL SAYI

 İçindekiler:

 *İBRAHİM DURAK- Pertev Naili Boratav Özel Sayısı ile aslında daha uzun erimli bir çalışmaya işaret ediyoruz...

 *MEHMET İNEGÖL-"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" sözünün ışığında,Pertev hocamız adına yapılacak her türlü çalışmada Mudurnu Belediyesi olarak var olacağız.

 *NECDET AKAY:Boratav ailesine şükran ve vefa borcumuz var.Bu borcumuzu ödememiz hiç de kolay değil,bunun bilincindeyiz.

   *MEHMET TUNÇKOL: Abdurrahman Naili Bey'in Yaşamı-Pertev Naili Bey'in Yaşamı,Boratav Ailesi'nin Mudurnulu dostları ile Söyleşiler,Mektuplaşmalar...

   *MEHMET KARAKAŞOĞLU: Boratavlar'ın Silinmeyen İzleri.Pertev Naili Boratav İçin Neler Söylediler?

   *MEHMET CANTÜRK: Pertev Naili Boratav Kültür Evi'nde Cengiz Bektaş'la Buluşmak.

   *PERTEV NAİLİ BORATAV: Mudurnu Türküleri. Mudurnu Abant Dibi Köylerinde Bir Düğün Töreni. Mudurnu Abant Dibi Köyleri Üzeine 1940'da Yapılmış İncelemeden Notlar.

   *MUDURNULULAR DERNEĞİ'NİN 2010 YILI ETKİNLİKLERİ.

    **DERGİMİZ MUDURNULULAR DERNEĞİ ADRESİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR...

 

                                                   MUDURNULULAR DERNEĞİ

                                                            YÖNETİM KURULU Halk Oyunları Kursları
   
Derneğimizin Etkinlik salonunda 22.11.2010 tarihinden itibaren her yaş grubuna ayrı ayrı Mudurnu ve Bolu yöresi halk oyunları kursları başlatılacaktır. Ayrıca yine her yaş grubunun katılabileceği tiyatro kurslarımız da başlıyacaktır. Başvurularınızı en kısa zamanda dernek telefonundan (0 374 2125679), başkanın telefonundan (0 535 5956897) ya da bizzat derneğimize gelerek yapabilirsiniz.

YÖNETİM KURULU Müzik Kursları
   


Derneğimizin Etkinlik salonunda alanında başarılı bir müzik öğretmeni tarafından bağlama ve gitar dersleri verilecektir. Başvurularınızı en kısa zamanda dernek telefonundan (0 374 2125679), başkanın telefonundan (0 535 5956897) ya da bizzat derneğimize gelerek yapabilirsiniz.

YÖNETİM KURULU Gönüllü Kurslar
   

Derneğimizde; gönüllülük kapsamında Halk Oyunları, Resim, Müzik ve Tiyatro dallarında en kısa zamanda kurslar başlatılacaktır.Kurslarımız bu alanlardaki branş öğretmenleri ve yıllarını bu işe vermiş tiyatrocular tarafından verilecektir.

Başvurular  bizzat derneğimizden form alınarak yapılacaktır.

İbrahim DURAK

Yönetim Kurulu Başkanı MUDURNULULAR DERNEĞİ HALK MÜZİĞİ KOROSU BASIN AÇIKLAMASI
   

Saygıdeğer Hocam, Kıymetli Basın Mensupları, Koromuzun   Değerli Üyeleri;

Mudurnulular Derneği Korosu’nun ilk çalışmasına hoş geldiniz.

Dernek seçimlerinden sonra yaptığımız basın açıklamasında Mudurnulular Derneği Halk Müziği Korosu’nu oluşturup ve halk oyunlarımızla renklendirerek Bolu’da ve diğer illerimizde konserler vermeyi planladığımızı açıklamıştık.

Kısa zamanda burada gördüğünüz çok değerli arkadaşlarımıza ulaşarak koromuzu oluşturmuş bulunuyoruz. Koromuzda, bu işe gönül vermiş çok değerli arkadaşlarımızın yanı sıra bu işi profesyonelce yapan ve müzisyen ya da müzik öğretmeni olan arkadaşlarımız da bulunmaktadır.

Ayrıca, koromuzun şefliğini A.İ.B. Üniversitesinde Türk Halk Müziği Uzmanı ve Akademik Personel olarak görev yapan çok değerli hocamız Kemal SARISÖZEN Bey’in üstlenmesi ise bizim için onur kaynağı olmuştur. Başta Sayın hocamız olmak üzere katılan tüm arkadaşlarımıza derneğimiz adına teşekkür ediyorum.

 Mudurnulular Derneği, koronun ardından yeni adımlar atarak halk oyunları, resim, müzik vb, alanlarda gönüllülük kapsamında kursların verildiği, ilçemiz ve ilimizi en güzel şekilde temsil eden bir Sanat Merkezi haline gelecektir.

Koromuza ve hocamıza başarılar dilerken, katkılarınızdan dolayı hepinize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

                                                        14.04.2010

                                             

                                        İbrahim DURAK

                                        Mudurnulular Derneği Yönetim

                                        Kurulu Başkanı

  MUDURNULULAR DERNEĞİ HALK MÜZİĞİ KOROSU
   

Mudurnulular Derneği Halk Müziği Korosu'nda yer almak isteyen müzisyen arkadaşlarımızı bizzat ya da sitemizin ziyaretçi sayfası aracılığıyla bizlere en kısa zamanda ulaşmalarını bekliyoruz.

                                                                                                        İbrahim DURAK

                                                                                                       Mudurnulular Derneği

                                                                                                       Yönetim Kurulu Başkanı MUDURNULULAR DERNEĞİ YENİ YÖNETİM KURULUNUN BASIN AÇIKLAMASI
   

Değerli Mudurnu Dostları ve Kıymetli Basın Mensupları;

 

           Mudurnulular Derneği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kuruluna seçilmiş bulunmaktayız. Yönetim Kurulu olarak kendi aramızda yapmış olduğumuz seçim sonrasında görev dağılımı şu şekilde kararlaştırılmıştır;

            Başkan                      : İbrahim DURAK

            Başkan Yardımcısı   : Sami ÖZDEMİR

            Muhasip                    : İbrahim DİRİK

            Üyeler                       : Celalettin ÇELEBİ

                                                İbrahim KARABELEN

 

            Denetleme Kurulumuz ise;

 

            Muzaffer AKTAŞ, Sabahattin YOLDAŞ, Mehmet AKÇA beylerden oluşmaktadır.

 

            Bizlere güvenerek bu göreve layık gördüğünüz için yönetim kurulumuz ve denetleme kurulumuz adına hepinize teşekkür ediyorum.

 

            Aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bolu’nun ve Mudurnu’nun ileri gelenleri ve siz değerli üyelerimizin katkılarıyla güzel işler yapmaya talibiz.

 

             Kısaca sıralamak gerekirse;

-         Bolu’nun ve Mudurnu’nun turizminin gelişmesinde ve tanıtımında aktif görev almak,

-         Mudurnu Halk Oyunları Ekibini bayan ve erkek gruplarıyla daha profosyonel hale getirmek. Mudurnulu gençlere yönelik halk oyunları kursları açmak,

-         Mudurnulular Derneği Halk Müziği Korosu’nu oluşturmak ve halk oyunlarımızla renklendirerek Bolu’da ve diğer illerimizde konserler vermek,

-         Bolu’da; İzzet Baysal Günleri, Atatürk’ün Bolu’ya gelişi, Beyaz Et Festivali v.b…Mudurnu’da ise; Ahilik Festivali ile İpek Yolu Kültür ve Turizm Festivallerinde ve diğer özel günlerde gösteriler yapmak,

-         Mudurnu’muzun ve Mudurnulular Derneğimizin ileri gelenlerinden oluşan bir danışma kurulu oluşturarak düzenli periyotlarla toplantılar yaparak onların görüşlerini ve desteklerini alıp daha güzel işlere imza atmak,

Bu bizim için çok önemli. Danışma kurulunun bilgi ve görüşlerinden ve bir önceki yönetimin tecrübelerinden kesinlikle yararlanmak istiyoruz.

-         Mudurnulu olan ve üniversitede okuyan öğrencilere eskiden olduğu gibi gücümüz nispetinde sayı ve miktar belirleyerek burs vermek,

-         Derneğimiz üyesi olup da gelmeyenleri tekrar kazanmak ve yeni katılacak üyelerle daha güçlü hale gelmek,

-         Üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde; düğün, dernek, cenaze, hastalık v.b. her zaman yanlarında olmak,

-         Yıl içerisinde özel günleri; sevgililer günü, öğretmenler günü, v.b. isteyen üyelerle derneğimizde kutlamak,

-         Kermes düzenlemek,

-         Sitemizi daha işlevsel hale getirmek,

-         Dergi yayınlarımıza devam etmek,

-         Geleneksel gecelerimizi koro, solo, halk oyunları ve orta oyunlarımızla daha da renkli hale getirmek,

-         Dernek tüzüğümüzün dışına çıkmadan; lokalin maddi sorumluluğunu üzerimizden atıp bir müstecire devrederek etkinliklere yönelmek ve bu sayede Lig TV ve D-SMART da  getirerek daha iyi hizmetler vermek  istiyoruz. Bu konuyu oluşturacağımız danışma kuruluyla da görüşerek bir hafta içersinde sonuçlandırmakta kararlıyız.

-         Katıldığınız için hepinize ve basın mensuplarımıza yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.

 

 

 

                                                               

İbrahim DURAK

Mudurnulular Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

  

 
 
Yayınlarımız

 
 

 

 
 
Fotoğraf Albümü

 
 

 

 
 
Etkinliklerimiz

 
 

Mudurnu

 
  Tarihi
  Coğrafik Bilgiler
  Nüfus
  Ulaşım
  Tarihi ve Sivil
     Yapı

  İdari Bölüm
  Yerel Yönetimler
  Ekonomik Durum
  Turizm
  Sosyal Yaşam
  Halk İnanışları
  Kültür
    - Folklor
    - Kutlamalar
    - Birikmeler
    - El Sanatları
    - Yemekler
    - Bando
  Spor
 

Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
OKU   -   YAZ


Dernek Adres:

Büyük Cami mah. Parti sok. No:10/C Merkez, BOLU

Telefon:
(0374)
212 56 79
Faks:
(0374)
218 18 76

 

Ana Sayfa  -  Derneğimiz  -  Mudurnu  -  Yayınlarımız  -  Etkinliklerimiz  -  Ziyaretçi Defteri  -  Bize Ulaşın

2007-2012 © Tüm Hakları Saklıdır. Bolu MUDURNULULAR Derneği.  bilgi@mudurnululardernegi.com   Site Yönetimi